Бетел България КъщаЦъркватаБетел през зимата

 

Откриване на кампания

 

Проект BG05/980 “ Чрез обучение и практикуване на демократични ценности, права и етика на маргинални групи – лица със зависимости – към промяна в обществените нагласи към тях”