Срещи с родители, близки и приятели

През 2005 година започнахме да провеждаме  срещи с родители и близки на постъпилите в Бетел-България всеки вторник вечер от 18.00ч. /Кв. Сухата река, бл. 18, Център за превенция към СДВР/. В началото присъстваха само една майка и един баща. Но постепенно бяха приобщени и други родители, чиито деца имат същите проблеми, защото почувстваха, че тук заедно с другите могат да намерят нужната подкрепа, да научат много нови неща и да създадат истински приятелства. Те вече не бяха сами в битката срещу дрогата, имаха възможност да споделят болките, страховете и тревогите си без да се притесняват, че ще бъдат неразбрани, отхвърлени или презряни. На повечето от тези майки и бащи  е  трудно да говорят за случилото се с децата им, но атмосферата на любов, подкрепа и приятелство им предоставя  тази възможност да се почувстват разбрани и приети. По време на тези срещи дискутираме практични теми, чрез които родителите се учат да посрещат предизвикателствата и да преодоляват трудностите; обучават се как да помагат ефективно на своите деца; как да реагират, когато децата им излязат от центровете за рехабилитация и се върнат по домовете си; как да се стопи дистанцията в отношенията деца-родители; изучават Библията, молим се за различните нужди и подкрепяме тези, които са отчаяни и не знаят какво да правят. Често на тези срещи идват зависими и  постепенно се мотивират да търсят помощ ,100 % от тях постъпват в нашите Центрове и  възстановяването им е успешно. От същия период датира и връзката ни с „Майки срещу дрогата” гр.Пловдив и ОблСНВ гр. Благоевград. С тях координираме дейностите си в мрежа относно подпомагането на зависими младежи и техните родители. Със семействата на зависимите от провинцията контактуваме посредством Интернет, телефон или срещи в съответния град.