• Превенция на зависимостите в гр. Габрово

Превенция срещу рисковото поведение сред деца и младежи и злоупотребата с
наркотични и упойващи вещества.
Представяме ви и интересна презентация по този случай.
Можете да изтеглите презентацията от тук:  Изтегли

  • Превенция  на зависимостите

Идеята за превенция дойде от факта, че все повече деца посягат към наркотиците и стават зависими в ранна възраст/ между 10-14 год./. Решихме, че най-добрия  начин да кажат „не” на всяка една зависимост, е да бъдат информирани от „извора”.

  • Работа с училища

Дискусии с ученици в училища, детски центрове относно опасностите и проблемите на наркоманията и алкохола. От 2005 г.стартирахме превенционна програма, на която наши младежи, реабилитирали се в Център Бетел, разказваха свободно на учениците за проблемите, с които са се срещали и опасностите, на които са се излагали докато са живели в света на дрогата. Предупредиха ги за последствията и призоваха да не постъпват никога като тях. Въздействието се оказа изключително силно. Децата се запознаха със суровата действителност от разказите на пострадалите жертви на наркотрафика и от филма „Пропуснат живот” на журналиста Виктор Ангелов.  Неколкократно сме посещавали по покана следните училища и младежки Центрове:

  • Работа с медии

Публицистични предавания за Център ”Бетел”

28.12.2004 – Телевизия „Ден”
06.10.2005 –
Интервю по програма „Хоризонт”
01.01.2006
– Телевизия „Европа”
23.06.2006 – БТВ -„Искрено и лично”
17.02.2007 – Телевизия „Европа”
18.02.2008 – БНТ -„Ние жените”
17.03.2008 –
„Дарик” радио

19.02.2012 – ТВ Европа – Студио 865
30.03.2012 – БНТ – „Малки истории”
26.06.2012 – БНТ – „БНТ Такси“