Правила

1Пребиваващите трябва да участват в пълната програма и дейности на комуната,като спазват организацията на деня от 7 до 22 часа. Останалото време е почивка.
2Пушенето не се разрешава.
3Пребиваването в „Бетел” е безплатно. Не се разрешава притежаването на пари.
4Употребата на наркотици, алкохол и всякакви химични субстанции не се разрешава.
5При постъпване личните пари се депозират при отговорника на къщата за съхранение. Парите, които не са похарчени за лични нужди, се връщат при напускане на комуната.
6При влизане в комуната се изготвя карта с всички лични данни на лицето, в която се отразяват също така здравословното състояние и наличието на висящи съдебни дела./ Наличието на остри инфекции, заразни болести или психични отклонения, състояния които изискват специално медицинско внимание или пречат на нормалния ред в комуната, са причина такива лица да получат отказ за приемане.
7Новодошлите не напускат къщата през първите 15 дни от пребиваването си. /Запазват обаче правото си да напуснат комуната когато пожелаят/. Контакти със семействата могат да се осъществяват само в събота или неделя по телефона след 1 месец.
8За семейните посещения се изисква предварително уведомяване и разрешение от ръководството.
9Хората в „Бетел” винаги се движат по двама. През първите няколко месеца всеки новопостъпил се движи с отгворник, който му помага да навлезе в живота на „Бетел” и в процеса на възстановяването.
10Препоръчва се на семейните двойки, които постъпват заедно да бъдат разделени в отделни комуни за мъже и жени, докато Директорите им счетат, че възстановяването е налице и могат да продължат заедно в комуна за семейства.
11Притежаването на наркотици или алкохол от живеещите в защитеното жилище може да бъде повод да бъдат отстранени незабавно от там.