От 2004 г. ние сме помогнали на повече от 6000 души чрез нашата програма, сега също се нуждаем от ръка, за да продължим работата си!

Здравейте на всички!

Първо, нека ви разкажем малко повече за нас и нашите факти.

Бетел е център с дългосрочна жилищна програма за хора в социално изключване: бездомни хора и хора със зависимости.
Грижата за тях и задоволяването на техните ежедневни нужди се извършва в различна за тях среда преди, без наркотици, алкохол и насилие, в среда на комфорт, приемане и подкрепа в домашни условия. 

Престоят е безплатен за всеки, който е мотивиран да влезе.
Ние се подкрепяме чрез бизнес, не получаваме доходи от никъде другаде.

Скъпи хора, наистина е въпрос на оцеляване, защото в момента имаме 15 жители в програмата, както и персонал от доброволци, които не са платени, нямат здравно осигуряване.

В същото време трябва да покрием и разходите за храна и комунални услуги.
Нямаме налични почистващи продукти или лекарства и т.н.

ИСАЯ 41.13

За да оцелеем имаме нужда от вас
и вашата доброта!

Сметка в лева/BGN/:
Фондация “Бетел България”

Първа Инвестиционна Банка
Клон „Мария Луиза” София
IBAN: BG87 FINV 9150 12BG N083 YL BIC: FINVBGSF

Приемаме Дарения

  • Храна

  • Дрехи

  • Мебели

  • Ел. уреди

  • И др.


Rastro Бетел България
Поп Богомил, 49
Понеделник – Петък
10:00ч – 18:00ч
0898 54 33 82
0898 54 33 92
02/9835268

ОФИС
Поп Богомил, 49
Понеделник – Петък
10:00ч – 18:00ч
0898 54 33 82
0898 54 33 92
02/9835268
betel.bulgaria@mail.bg
bulgaria@betel.org