Нашата програма

Нашата програма е обоснавана на вкоренените в историята ценности. Етосът на “Бетел”е базиран изцяло на християнските ценности и морал. Ние поставяме акцента върху възстановяването на личността на основание на Вечното Евангелие в Библията. Ние вярваме, че сме последователи на 2000-годишната християнска традиция и практика, където християнската общност е била водеща в доброволното милосърдие и благотворителност.

Това е едно служение, което довежда до оздравяване и обогатяване на обществото и се основава на системата за взаимопомощ, съчетана с обстановката на колективно съжителство, която приобщава към активно участие в организираните мероприятия както вътре в центъра, така и извън него. Също така се формират такива понятия като човешко достойнство, емоционален самоконтрол, зачитане на нормите за съвместно съществуване.

Ние също така работим в сътрудничество с правителствени и частни благотворителни институции, които осигуряват подобно или близко до нашето служение. При нас постъпват много често хора препратени от различни организации като: социални служби, приюти за бездомни, пробационни служби към съда, местни общности, полиция, болници, църкви, сдружения и други доброволни организации, занимаващи се с хора зависими към дрога и алкохол.

“Бетел” принадлежи и е в тясна връзка с различни християнски сдружения в повечето от страните, където работим. Като начало „Бетел” е основан от мисионери на WEC International, мисионерска интернационална организация. ”Бетел” е също така и член на ISAAC /Интернационална коалиция за помощ на зависими от всякакви субстанции./