Бетел Интернационал
„Бетел” е Международна Християнска Асоциация за помощ на лица ,страдащи от всякакви зависимости. Създадена е през 1985 година и е регистрирана в обществена полза. Седалището е в Мадрид, Испания.. „Бетел” се основава от мисионери на WEC International, мисионерска интернационална организация и е член на ISAAC/Интернационална Коалиция за помощ на зависими от всякакви субстанции/.
Целта на „Бетел” е да достигне до най-нуждаещите се , отхвърлените от обществото зависими лица. Да събудим в тях инстиктите за самосъхранение, желание за пълноценен живот и изграждане на ценностна система . Да възстановим връзките със семействата им и да се върнат в обществото творчески и градивни личности.Защото те могат! Повечето от тях са интелигентни и талантливи млади хора в репродукгивна възраст. Само трябва да им се помогне да потърсят талантите в себе си и да ги развият.
Започва се със създаване на защитени жилища за зависими, прибиране от улиците на зависими младежи и всеки, който пожелае да потърси помощ. Грижата за тях и посрещането на ежедневните им нужди се осъществяват в една различна до тогава за тях среда-без дрога, алкохол и насилие , в атмосфера на домашен уют, приемане и подпомагане.
Директорът на „BETEL INTERNATIONAL” Елиът Тепър е Доктор на икономическите науки и преподавател в университета в Харвард, САЩ. Но ангажиментите му там не пречат да ръководи активно такава мощна интернационална организация, каквото е „Бетел”. Много от доброволците са негови колеги , студенти или преподаватели в престижни университети-Харвард, Оксфорд , Иейл, Мадрид и др.
Съдиректорът , Линдзи Маккензи, социолог от Австралия, е винаги на най-горещите точки по света и подпомага работата на центровете ни.
Един от принципите на „Бетел”е християнско милосърдие, съпричастност и любов към отхвърлените и отчаяните. Доброволците показват оперативно на дело християнски ценности и морал .Те са личен пример за постъпилите при тях , които най-често са без семейства или без бащи, майки, проституирали преди това наркозависими момичета, наркотрафиканти, бивши затворници и т.н.
Правителствата и съответните органи на общинска и държавна власт на повечето от държавите, в които има Центрове на „Бетел”, са запознати с практиката ни и отчитат ефекта и ползите за обществото.Напр. драстично намаляване на бездомните и зависимите, намаляване на криминалните деяния, укрепване връзките със семействата на бившите зависими, връщането на стотици полезни и градивни млади хора в обществото, и горещо подкрепят работата на Центровете в съответната държава.