The alternative sentences for drug addicts.

21.10.2015 г.

On 21/10/2015, from 9.30 to 12.30, a discussion will be held on „The alternative sentences for drug addicts.“

Moderator:  Lawyer Lachezar Popov **, Chairman of the „Institute for the Rule of Law “ / IPA / Hall G 8- Sofia, St. William Gladstone №8. The event is under the project BG 05/980.

The invitation can be downloaded here.

hand_writing_book_man_7986_1600x1200

Project № BG 05/1353

05.04.2016 г.

On the occasion of the completed project BGO5 / 980 “ By learning and practicing democratic values, rights and ethics of marginal groups – persons with addictions – to change the public attitudes towards them „, financed by the EEA Financial Mechanism 2009-2014g Foundation, “ Betel Bulgaria “ invites you to a conference on closure. The conference will be held on January 28, 2016, Thursday at 19:00 in the Hall of office Bethel – Sofia, J.K. “Lyulin” 10 bl.137, Ground level.

The Invitation can be downloaded from here

????????????????????????????????????

Спасение. Разказ за социалното предприятие на фондация „Бетел“

02 Ноември 2015 г.

Трудно ми е да започна този разказ, защото знам, че хората у нас не обичат да четат за наркомани, алкохолици и зависими от хазарт, нито пък да даряват за каузи, свързани с подкрепата на такива хора. „Ами така де, онези сами са си виновни“, „кой ги е карал да започват“, „безхарактерни хора“. С две думи „да се оправят“. Точка.

Махам точката и поемам „риска“ с темата. Предлагам рационален поглед по въпроса, отвъд емоциите и примерите за съсипани човешки съдби. Защото в случая по-важни са действията и решенията на проблемите, а не страстите и говоренето по принцип. Време няма, защото в случая то се измерва с човешки животи…

Пълния материал прочетет тук…

narkomani_centar

Военният лагер в Челопечене става селище за наркомани и алкохолици

08.08.2015 г.

Все повече млади хора у нас търсят лечение от зависимостта си към наркотици и алкохол. Комуните и защитените жилища обаче нямат нужния капацитет, за да приемат всички. За съжаление в цяла Европа тенденцията е към нарастване на броя на новите и непознати психоактивни вещества, предлагани на пазара, съобщи НТВ.

Само през миналата година в Системата за ранно предупреждение на ЕС е съобщено за общо 101 вида нови упойващи вещества. В резултат броят на зависимите от подобни вещества също расте.

Публикация във GROGNEWS за Базата на БЕТЕЛ в Челепочене…

 

 

hand_writing_book_man_7986_1600x1200

Проект № BG 05/1353

05.04.2016 г.

Проект № BG 05/1353 “Отворени врати за междукултурен обмен и доброволчество между рeха
– билитантите от защитените жилища на „Бетел“в България и Испания ”
Програма
10:30 ч. – Регистрация на присъстващите
11:00 ч. – Откриване – Хосе Реча, мениджър
11:15 ч.- Презентация на извършените по проекта дейности –
Диана Ремесал, координатор
11:40 ч. – Дискусия
12:30 ч. – Попълване на формулярите за обратна връзка
13.00 ч. – Дегустация на испанска кухня в ЗЖ, приготвена от доброволците от Испания
Защитеното жилище е отворено за посещение от 10.30 до 15.30 ч.

Програмата може да изтеглите от тук

P1030622

Ден на отворените врати в БЕТЕЛ

05.04.2016 г.

Покана
Фондация “Бетел България” Ви кани на Ден на отворените
врати в защитеното жилище в с.Владимир общ. Радомир и закрива-
нето на Проект № BG 05/1353“Отворени врати за междукулту-
рен обмен и доброволчество между рeхабилитантите от защитени-
те жилища на „Бетел“в България и Испания ”.
Дата и час: 27.04.2016г. от 10:30 ч.
Координа т о р п о п р о ек т а : г-жа Д и а на Р еч а , т ел .02/8240153 и
02/9835268, e-mail betel.bulgaria@mail.bg
Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Фи
нансовия механизъм

Поканата може да изтеглите от тук

Конференция по закриването на BGO5/980

26.01.2016 г.

По случай приключилия проект  BGO5/980 “Чрез обучение и практикуване на демократични ценности, права и етика на маргинални групи – лица със зависимости – към промяна в обществените нагласи към тях”, финансиран по ФМ на ЕИП 2009-2014г, Фондация „Бетел България“ ви кани на конференция по закриването му. Конференцията ще се проведе на 28 януари 2016 г., четвъртък от 19:00 ч. в залата на офис Бетел – София, ж.к. Люлин 10, бл.137, ет. Партер

Поканата може да изтеглите от тук

„Алтернативните присъди за наркозависими лица“

21.10.2015 г.

На  21.10.2015 г. от 9.30 до 12.30 ч.се организира дискусия на тема: „Алтернативните присъди за наркозависими лица

Модератор: адвокат Лъчезар Попов **, Председател на „Института  за принципите на  правото”/ИПП/ в зала G 8- гр.София, ул. Уилям Гладстон №8. Събититето е по проект BG 05/980.

Поканата може да се изтегли от тук 

Семинар

15.10.2015 г.

Семинар „Посветени да помагаме на страдащи от зависимости лица и техните близки“.Ще се проведе на 15 октомври в зала 3 на Културен център „Красно село“,бул. Цар Борис III“ №41,1612 София

Семинарът се провежда по проект BG05/1353 “ Отворени врати за междукултурен обмен и доброволчество между рeхабилитантите от защитените жилища на „Бетел“в България и Испания  и  се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

Поканата може да се изтегли от тук

Кръгла маса по въпросите за подобряване на финансирането на организации

21.07.2015 г.

От 10 часа ще се проведе кръгла маса по въпросите за подобряване на финансирането на организации , които работят ефективно по превенцията на наркотичната зависимост в България . Пълноценно използване  и разпределяне на средствата според чл.53 от Закона за здравето.

МЯСТО: ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ ЧЕРВЕНАТА КЪЩА  ул. „Любен Каравелов“ 15 , 1142 София

Моля, погледнете в сайта за местоположението.  http://www.redhouse-sofia.org/

ПРОГРАМА

За провеждането на Кръгла маса по въпросите за подобряване на финансирането на организации , които работят активно и ефективно по превенцията на наркотичната зависимост в България и яснота, прозрачност за изразходването и разпределянето на средствата според чл.53 от Закона за здравето.

Организатор Фондация ”Бетел България”

  • 09:45-Регистрация на участниците    
  • Модератор: Пенка Георгиева, Председател на Пациентски организации”Заедно с теб”
  • 10:00- Откриване -Хосе Ремесал, Управител на Фондация ”Бетел България”                                                                                                                     
  • 10:15 – Доклад  с анализите и проучванията за състоянието на средствата за периода 2006-2014 г. – Иван Георгиев,адвокат от Фондация”Български център по нестопанско право” 
  • 10:45-Дискусия по доклада                                                                        
  • 11:15-Кафе –пауза                                                                               
  • 11:40-Презентация на Фондация”Бетел България” по превенцията на наркоманиите – Диана Ремесал, Фондация”Бетел България”                              
  • 12:00-Презентация на ОСНВ гр.Благоевград                                                    
  • 12:20 – Предложения за оптимизиране на механизма за финансирането на и ефективно използване на средствата от организациите, работещи в сектора по превенцията на наркотичната зависимост. Дискусия. Формиране на предложенията и съставяне на една обща платформа.
  • 13:00- Закриване на Кръглата маса.