hand_writing_book_man_7986_1600x1200

Проект за изменение и допълнение на Наказателния Кодекс ( НК) и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС)

Проект № BG 05/980 „Чрез обучение и практикуване на демократични ценности, права и етика на маргинални групи – лица със зависимости – към промяна в обществените нагласи към тях”
Предложение от Фондация “Бетел България” Относно: Проект за изменение и допълнение на
Наказателния Кодекс ( НК) и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС)
25 Януари, 2016 г.
Наказателен Кодекс (НК)
Целите на предлаганите изменения и допълнения в отделни текстове от Общата част на
Наказателния Кодекс са законовото уреждане на специализирана процедура при налагане на
наказание на нарко- и алкохолно-зависими лица с доказана нужда от лечение чрез т.н. в НК
“програми за обществено въздействие”.Предложени са три промени в НК.
1.Предложение за изменение и допълнение в чл.42б от НК чрез нова алинея 5, със следния
текст;
чл.42б от НК, ал.5;
“Изпълнението на програмите за обществено въздействие се извършва по местонахождението
на органите, респективно организациите реализиращи същите, където чрез съгласуване с
пробационната служба по настоящия адрес на осъденото лице и въз основа на утвърден план-
график с пробационен служител, може да се изпълняват и наложените пробационни мерки по
чл.42а, ал.2, т.1 и 2, докато трае срокът на програмата за обществено въздействие”.

Съдържанието не целия файл линк: Предложение_НК_ЗИНЗС

Posted in .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *