P1030622

Ден на отворените врати в БЕТЕЛ

05.04.2016 г.

Покана
Фондация “Бетел България” Ви кани на Ден на отворените
врати в защитеното жилище в с.Владимир общ. Радомир и закрива-
нето на Проект № BG 05/1353“Отворени врати за междукулту-
рен обмен и доброволчество между рeхабилитантите от защитени-
те жилища на „Бетел“в България и Испания ”.
Дата и час: 27.04.2016г. от 10:30 ч.
Координа т о р п о п р о ек т а : г-жа Д и а на Р еч а , т ел .02/8240153 и
02/9835268, e-mail betel.bulgaria@mail.bg
Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Фи
нансовия механизъм

Поканата може да изтеглите от тук

Posted in .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *