Проект №1 – „Чрез обучение и практикуване на демократични ценности, права и етика на маргинални групи – лица със зависимости – към промяна в обществените нагласи към тях”

Проект 1

„Чрез обучение и практикуване на демократични ценности, права и етика на маргинални групи – лица със зависимости – към промяна в обществените нагласи към тях”

Финансиран от: Програма за подкрепа на НПО в България по финансовият механизъм за Европейско икономическо пространство

Продължителност: 12 месеца

Изпълнител: Фондация „Бетел България”

Целеви група:

 • Жертви на домашно насилие
 • Доброволци
 • Вземащите решения
 • Хора с влошено психично здраве
 • Неформални граждански групи
 • НПО
 • Служители в публичната администрация
 • Страдащи от зависимост и техните родители

Резюме на проекта: В България е налице дискриминационно отношение към лицата, страдащи от зависимост /ЛСЗ/, системно нарушаване на правата им и изключване от обществения живот. Има сериозно разминаване с Европейските демократични ценности и манталитет. Кросинг пойнт за този проект лежи на три проблемни оси: Дискриминация,реч на омраза в гражданското ни общество /ГО/ към ЛСЗ и нарушени принципи на Стратегията от Валенсия: Пропуски в Българското законодателство относно НК /Наказателен кодекс и ЗИН/ Закон за изтърпяване на наказанията/ за алтернативни присъди на ЛСЗ; липсата на прозрачност за разходването на Фонда към Министерство на финансите за превенция на зависимостите.Целта е да се обучат ЛСЗ в демократичните ценности и морал на европейските граждани, да се промотира добрата практика на „Бетел“ с цел превенция на дискриминацията и отхвърляне на ЛСЗ от обществото. Проектът ще допринесе за промяна в модела на поведение при таргет групите. Подписана Петиция и внесени предложения за промяна в НК и ЗИН. Коалиране с други НПО, изработен механизъм и внесено искане за прозрачност за финансиране от Фонда. Таргет-групите са ЛСЗ, вземащите решения, неформални граждански групи.

Дейности по проекта:

 • Сформиране на екип и управление на проекта – назначаване на експертен екип за управление на проекта
 • Ремонт на офиса и залата обучения – Ще осигурят материална база за по-добро организиране и протичане на голяма част от дейностите по проекта
 • Конференция за стартиране на проекта – Ще се осигури информираност за специфичните цели по проекта на част от целевите групи. Ще се запознаят участниците в конференцията с наблюдаваната презентация по време на проекта основна целева група от реабилитантите от ЗЖ.
 • Публични дебати за въпросите по дискриминацията, правата и проблемите на зависими лица и техните семейства в Радомир, Петрич, Монтана, Силистра, Несебър.
 • Интерактивни обучения за демократични ценности,етика и права на европейските граждани
 • Кръгла маса за въпросите за подобряване на финансирането на НПО
 • Мониторинг и превод на юридически документи от Европейското законодателство /ЕЗ/ за алтернативни варианти на лечение и изтърпяване на наказанията на зависими лица
 • Публичен диспут , Петиция и подписка за промяна в НК и ЗИН
 • Изграждане капацитет на организацията
 • Рекламни материали и публичност на проект
 • Заключителна конференция

 

Новини и предстоящи събития

26.01.2016 г.

По случай приключилия проект BGO5/980 “Чрез обучение и практикуване на демократични ценности, права и етика на маргинални групи – лица със зависимости – към промяна в обществените нагласи към тях”, финансиран по ФМ на ЕИП 2009-2014г, Фондация „Бетел България“ ви кани на конференция по закриването му. Конференцията ще се проведе на 28 януари 2016 г., четвъртък от 19:00 ч. в залата на офис Бетел – София, ж.к. Люлин 10, бл.137, ет. Партер

Поканата може да изтеглите от тук

 

21.10.2015 г. – от 9.30 до 12.30 ч. се организира дискусия на тема: „Алтернативните присъди за наркозависими лица

Модератор: адвокат Лъчезар Попов , Председател на „Института за принципите на правото”/ИПП/ в зала G 8- гр.София, ул. Уилям Гладстон №8.

 

21.07.2015 г. от 10 часа ще се проведе кръгла маса по въпросите за подобряване на финансирането на организации , които работят ефективно по превенцията на наркотичната зависимост в България . Пълноценно използване и разпределяне на средствата според чл.53 от Закона за здравето.

МЯСТО: ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ ЧЕРВЕНАТА КЪЩА ул. „Любен Каравелов“ 15 , 1142 София

Моля, погледнете в сайта за местоположението. http://www.redhouse-sofia.org/

ПРОГРАМА

За провеждането на Кръгла маса по въпросите за подобряване на финансирането на организации , които работят активно и ефективно по превенцията на наркотичната зависимост в България и яснота, прозрачност за изразходването и разпределянето на средствата според чл.53 от Закона за здравето.

Организатор Фондация ”Бетел България”

 • 09:45-Регистрация на участниците
 • Модератор: Пенка Георгиева, Председател на Пациентски организации”Заедно с теб”
 • 10:00- Откриване -Хосе Ремесал, Управител на Фондация ”Бетел България”
 • 10:15 – Доклад с анализите и проучванията за състоянието на средствата за периода 2006-2014 г. – Иван Георгиев,адвокат от Фондация”Български център по нестопанско право”
 • 10:45-Дискусия по доклада
 • 11:15-Кафе –пауза
 • 11:40-Презентация на Фондация”Бетел България” по превенцията на наркоманиите – Диана Ремесал, Фондация”Бетел България”
 • 12:00-Презентация на ОСНВ гр.Благоевград
 • 12:20 – Предложения за оптимизиране на механизма за финансирането на и ефективно използване на средствата от организациите, работещи в сектора по превенцията на наркотичната зависимост. Дискусия. Формиране на предложенията и съставяне на една обща платформа.
 • 13:00- Закриване на Кръглата маса.

 

26.06.2015 г. – Фондация Бетел България организира в гр.Силистра, в Конферентната зала на х-л „Дръстър”

По случай 26 юни, Международен ден за борба с наркотичната зависимост и във връзка с изпълнението на проект BG05/980 „Чрез обучение в демократични ценности и морал на маргинални групи-лица със зависимости към промяна в обществената нагласа към тях”

11.00 ч. Презентация”Как марихуаната причинява когнитивен хаос в човешкия мозък” и дискусия с ученици от средните училища в гр.Силистра .

15.00 ч.Публични дебати по въпросите на домашното насилие в семействата на зависими към упойващи вещества лица и промяна в обществените нагласи към тях,когато вече са освободени от зависимостта си.

 

16.05.2015 г. в гр. Несебър – Фондация”Бетел България” организира Публичeн дебат за въпросите по дискриминацията, правата и проблемите на зависими лица и техните семейства . Събитието е в рамките на Проект № BG 05/980 „Чрез обучение и практикуване на демократични ценности, права и етика на маргинални групи – лица със зависимости – към промяна в обществените нагласи към тях” и се финансира от Норвежката програма за подкрепа на НПО в България.Към статията за публичният дебат >>

29.04.2015 г. – Фондация”Бетел България” организира Публичeн дебат за въпросите по дискриминацията, правата и проблемите на зависими лица и техните семейства на 29.04.2015 г.от 10.30 в Младежки културно-информационен център в град Монтана.

Събитието е в рамките на Проект № BG 05/980 „Чрез обучение и практикуване на демократични ценности, права и етика на маргинални групи – лица със зависимости – към промяна в обществените нагласи към тях” и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г./ www.ngogrants.bg/.

 

 

20.03.2015 г. – Провеждане на публичeн дебат за въпросите по дискриминацията, правата проблемите на зависими лица и техните семейства на 20.03.2015 г. от 10:00 ч. в община Петрич.

18.02.2015г. – Провеждане на публичeн дебат за въпросите по дискриминацията, правата и проблемите на зависими лица и техните семейства на 18.02.2015 г. от 17.30ч. Младежки културно-информационен център в град Радомир.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

Новини и предстоящи събития

 

15.10.2015 – На 15 Октомври 2015, Зала 3, Културен център „Красно село”бул.Цар Борис ІІІ №41, 1612 София. По покана на Фондация”Бетел България” в гр.София ще се проведе семинар „Посветени да помагаме на страдащи от зависимости лица и техните близки”
Семинарът е споделен опит на Асоциация „ Бетел Интернационал” за 30 години работа със зависими лица.

Програма и покана за семинара БГ (изтегли поканата)

Invitation and program of the workshop EN

 

24.07.2015 – Официално откриване на проекта

 

Снимки от събития:

 

 

Семинар с Елиът Тепър и Хавиер Гонзалез

 

 

Бетания 2015