Дарения

Сметка в лева/BGN/:Фондация “Бетел България”
Първа Инвестиционна Банка
Клон „Мария Луиза” София
IBAN;  BG87 FINV 9150 12BG N083 YL
BIC;  FINVBGSF

Рекооперация и Фирми

 

Изказваме нашата благодарност към  всички фирми и организации, които подпомагат снабдяването  нуждите на „Бетел”със своята благотворителност през 2012 г.:

 

 Клас Олио ООД , Kaufland България, Жоси ООД, Дънкин Донатс, Томел, Лакпром, BCNL