Проект BG05/1353 – „Отворени врати за междукултурен обмен и доброволчество между рeхабилитантите от защитените жилища на „Бетел“в България и Испания“

Проект BG05/1353

„Отворени врати за междукултурен обмен и доброволчество между рeхабилитантите от защитените жилища на „Бетел“в България и Испания“

инансиран от: Програма за подкрепа на НПО в България по финансовият механизъм за Европейско икономическо пространство

Продължителност: 10 месеца

Изпълнител: Фондация „Бетел България”

Целеви група:

 • Младежи
 • Доброволци
 • Вземащите решения
 • Дарители
 • Медии
 • НПО
 • Служители в публичната администрация
 • Хора с влошено психическо здраве

Специфични цели:

 • Подобряване на финансовата и организационна устойчивост на неправителствените организации
 • Насърчаване повишаването капацитета на ФББ чрез партниране с други НПО от ЕС и интеркултурен обмен на доброволци ; Проектът се изпълнява в партньорство с Asosiacion „Betel International“, Испания.
 • Надграждане на придобити умения от обученията по текущ проект за Европейски ценности, доброволчество и дарителство.

Резюме на проекта: ФББ е част от голямото семейство на Associacion Betel Internacional/ABI/,но като българско НПО с малко финанси не можем да си позволим пълноценно партниране и обмен на добри практики с колеги от ЕС,с които имаме обща визия и цел,обучение на наши рехабилитанти в лидерската школа на ABI в Мадрид за нови центрове Бетел,не можем да изпратим посланици на ежегодната асамблея „Betania“в Испания,където се събират над 3000 „Бетелци“ от цял свят.Обучаваме рехабилитантите си в Европейски ценности и морал,но нямат допир до сходни структури на НПО от ЕС.Целта е насърчаване повишаването капацитета на ФББ чрез партниране с други НПО от ЕС и интеркултурен обмен на доброволци ;надграждане на придобити умения от обученията по текущ проект за Европейски ценности,доброволчество и дарителство.Подобрена финансова и организационна устойчивост на НПО;Обучени 9 бенефицинти българи в workshops на лидерската школа на АBI в Мадрид,осигурени ресурси за ремонта на новата база на ФББ в кв.Челопечене–7 доброволци испанци от ABI,техника,дарения.Повишен капацитет на НПО.Споделен експертен опит на ФББ за превенция на зависимостите в България.Бенефициенти:20 доброволци,30рехабилитанти от ЗЖ „Бетел”,200 дарители,5 медии,10 НПО,3000.
Роля на партньора /ABI/: експертна и финансова помощ за ремонта и изграждането на новата база на „Бетел” в кв.Челопечене; финансова и организационна подкрепа за придобиване на европейски опит /в т.ч. логистична/, организация на workshop за 1 месец на 9 бенефициента от ФББ в Испания.

Дейности по проекта:

 • Подготвителен етап – сформиране на екип и управление на проекта – назначаване на експертен екип за управление на проекта
 • Събития за визуализация и публичност на проекта – стартиране на проекта и Ден на отворените врати за закриване са събития ,включени в плана за публичност и визуализация. Участие ще вземат всички преки бенефициенти, публична администрация от Радомир, Перник, НПО, екипите по управление и експертите
 • Курс по испански език за 10 бенефициенти – ще се проведе 1 месечен интензивен курс с бенефициентите от защитеното жилище. И ще бъдат обучени 10 бенефициенти в езикова компетентност по испански език
 • Програма за обмен на доброволци- посещение на българските бенефициенти в Испания
 • Програма за обмен на доброволци-прием на доброволци от Испания
 • Workshop за обучение в добрите практики на Betel Internacional

Проектът „ Отворени врати за междукултурен обмен между рехабилитантите от защитените жилища на Бетел в България и Испания “ е финансиран от: Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. (www.ngogrants.bg); Тематична област: Изграждане на капацитет за НПО; Приоритет : Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор

eea_grants_jpg_4642_1