Приключили проекти

Проект №1 – „Чрез обучение и практикуване на демократични ценности, права и етика на маргинални групи – лица със зависимости – към промяна в обществените нагласи към тях” Проект №2 – „Прием и грижа за маргинални лица- бездомни младежи и мъже , над 18 години в защитено жилище на „Бетел”