Проект №1 – „Чрез обучение и практикуване на демократични ценности, права и етика на маргинални групи – лица със зависимости – към промяна в обществените нагласи към тях”

Проект 1 „Чрез обучение и практикуване на демократични ценности, права и етика на маргинални групи – лица със зависимости – към промяна в обществените нагласи към тях” Финансиран от: Програма за подкрепа на НПО в България по финансовият механизъм за Европейско икономическо пространство Продължителност: 12 месеца Изпълнител: Фондация „Бетел България” Целеви група: Жертви на домашно … Продължете с четенето на Проект №1 – „Чрез обучение и практикуване на демократични ценности, права и етика на маргинални групи – лица със зависимости – към промяна в обществените нагласи към тях”